Page 9 - Duvarpanel
P. 9

DUVARPANEL DOLGUSU                   WALLPANELS PRIVATES

     (Arabirleştirici Malzemesi) olarak kullanılan     Duvarpanel (Wallpanel) fill is used as the
     EPS malzemesinin Fiziki Özellikleri          physical characteristics of the EPS materials

     Eps Yalıtım Levhaları,                 Eps Insulation Boards,
     • Yüksek ısı yalıtımı sağlar.Yoğunluğu arttıkça ısı  • Provides High thermal insulation.Density
     iletkenliği azalır.                  increases, the thermal conductivity is reduced.
     • Eps’nin ısı iletkenliği düşük olduğu gibi      • Eps of thermal conductivity is low, such as a
     sabittir,şişirici gaza ve zamana bağlı olarak     constant, depending on the time and gas inflator
     değişmez.                       does not change.
     • Basınca dayanıklıdır.Yoğunluk arttıkça basınç    • Pressure-resistant.Density increases pressure
     dayanımı artar.Kırılgan değildir.Isı yalıtım      resistance increases.It is not brittle.As a
     malzemesi olarakyüksek bir eğilme dayanımı       thermal insulation material has a high bending
     vardır.                        resistance.
     • Kapalı gözenekli olduğu için pratik olarak      • Indoor porous is practically wet insulation
     ıslanmaz,yalıtımı sürekli yapar.Kapiler su       always does.Capillary water permeability and it
     geçirimliliği yoktur ve higroskopik değildir.     is not hygroscopic.
     • Buhar geçirimsizliği istenilen değerlerde      • Steam can be set to the desired values in the
     ayarlanabilir .Yoğunluk arttıkça buhar         joints.Density increases steam impermeability.
     geçirimsizliği de artar.                • Thickness over time will not be thinner, remains
     • Kalınlığı zamanla incelmez,sabit kalır.       constant.
     • Çok hafiftir,kolay taşınır ve kolay uygulanır.    • Very light, easy to move and easy to apply.
     • Ekonomik yalıtım malzemesidir,ayni ısıl       • Economic insulation material, the same thermal
     performansı daha düşük maliyetle sunar.        performance at a lower cost.
     • Çevre dostu bir malzemedir.İçinde ozon        • Eco-friendly material in ozone damaging
     tabakasına zarar verici CFC (Kloroflorokarbon)     CFCS (Chlorofluorocarbons) and does not
     lar ve türevleri yoktur.İklim değişikliklerine sebep  cause Climate changes is derivatives.Recycled
     olmaz.Geri dönüşümlü bir malzeme olup,üretim      material does not pollute the environment in the
     sonrası çevreyi kirletecek atık oluşturmaz.      production after the garbage.
     • Sonsuz ömürlüdür. Bina durdukça yalıtım       • Infinite life. The first day’s performance as the
     görevine ilk günkü performansı ile devam eder.     building stops continues with the isolation.
     • EPS,geniş bir yoğunluk aralığında          • Can be produced in a wide range of density of
     üretilebilir,uygulama seçenekleri sunar.İşe en     the EPS, provides the most appropriate product
     uygun ürünü seçme imkanı vererek kaynak        application options, the possibility of giving the
     savurganlığını önler.                 work featured resource splurge.
     • Özel üretilmiş EPS,düşük dinamik rijitliği ve    • Low dynamic stiffness and flexibility of a
     esnekliği ile ses yalıtımında da başarılıdır.     custom-produced EPS, with sound insulation,
                                 too.

    [email protected]             www.duvarpanel.com            +90 392 365 1981 - 2
                               9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14