Page 13 - Duvarpanel
P. 13

Esnektir Çatlamaz                             Endüstriyel ürün
       Flexible does not crack                           Industrial pruduct

                             Deprem
                             Earthquake
                                           Duvarpanel panellerinin
                                          ağırlıklarının ve ölçülerinin sayısal
                                          değerleri bellidir. Mühendislik ve
                                          maliyeti açısıdan kolay hesapnan
       Ürünümüzün,esnekliği ve                        yapı malzemesidir.
     montajında kullandığımız esnek
     olması çatlamaları engeller.                        Numerical values and
                                          measurements of duvarpanel
       Flexibility of our product and                    are known. It is very easy to br
     polyurethane foam, prevents       Duvarpanelin hafifliği ve    calculated fur engineering and costs
     cracking.              sağlamlığı yapınızda deprem     as a building material.
                        riskini azaltacaktır. Maksadı odayı
                        bölmek, görüntüyü sınırlamak
          Hızlı sistem        , ses ve sıcaklığı korumak için      Her mevsim montaj
          Fast system        yaptığımız klasik duvarları       Assembling in all seasons
                        abarttığımız için depremde yapıyı
                        en olumsuz etkileyen unsur olarak
                        karşımıza çıkıyor.

                          Ligtness and strenght
                        of duvarpanel, lowers the
                        earthquake risk. Aim of dividing
                        the room, limiting the vision,     Klasik duvarlarda sıfırın altıda
                        protecting of sound and heat    derece duvar örülmez ve üzerinde
                        maket he classical walls ver risky  sıvanmaz. Duvarpanelin montajında
                        of earth quakes.          su bazlı malzeme kullanılmadığı
                                          için her mevsim her mevsim montajı
                                          yapılır.
       Duvarpanel ürünlerinin
     panel halinde olması, uygulama                        In classical walls, it is not
     aşamasında hız kazandırır.                        possible to build and plaster a
                                          Wall mius temperatures. While
       Duvarpanel products are in                      assembling Duvarpanel water based
     panel form which speeds up the                      material is not used, so it can be
     application.                               assembled in all seasons.


    [email protected]             www.duvarpanel.com            +90 392 365 1981 - 2
                               13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18