Page 10 - Duvarpanel
P. 10

Panel Duvarlarda Kullanılan Dolgu Malzemelerinin
    Panel Duvarlarda Kullanılan Dolgu Malzemelerinin Yanma Tepkileri  Numeric General Characteristics of EPS
     Yanma Tepkileri                    Numeric General characteristics of EPS  Unit  EPS( expanded polistiren)
                                        The corresponding
                                Technical property
                                        standard
    Yapı Malzemesi  Yanmaz        Yanar       Density *    DIN 53420  Kg /m³  15  20  30
         A1   A2    B1    B2   B3     Building material class  DIN 4102  -  B1  B1  B1
    Lifli Malzemeler                     Heat  Labor value  DIN 52612  W/mK  0,036-0,038  0,034-0,036  0,031-0,033
    Çamyünü               -    -    conductivity
    EPS     -    -            -        Account value  DIN 4108  W/mK  0,040  0,040  0,035-0,040
    Poliüretan,PIR  -  -            -    10% of the compressive  DIN 53421  N/mm²  0,07-0,12  0,12-0,16  0,18-0,26
    Cam köpüğü      -    -    -    -    % 2s small compressive  -  N/mm²  0,012-0,025  0,020-0,035  0,036-0,062
    Doğal Mantar  -   -    -        -    Shear Strength  DIN 53427  N/mm²  0,09-0,12  0,12-0,15  0,19-0,22
    Kokos Filtresi  -  -    -            Bending Resistance  DIN 53423  N/mm²  0,16-0,21  0,25-0,30  0,42-0,50
    Ahşap    -    -    -        -    Tensile Strength  DIN 53430  N/mm²  0,15-0,23  0,25-0,32  0,37-0,52
                                E-Module    -     N/mm²  0,6-1,25  1,0-1,75  1,8-3,1
                                Form resistance to a temperature
                                In The Short Term  DIN 53424  C°  100  100  100
   The Panel Used The Walls Of Combustion Reactions     Long-lasting 5,000 N/m²  DIN 53424  C°  80-85  80-85  80-85
    The Panel Used The Walls Of Combustion Reactions
                                                    80-85
                                                        80-85
                                Long-lasting 20,000 N/m²
                                                75-80
                                        DIN 18164
                                             C°
    Building Material  Fireproof     Burning      Thermal Expansion Coefficient  -  1/K  5-7.10-5  5-7.10-5  5-7.10-5
         A1    A2    B1    B2   B3     Specific Heat Capacity  DIN 4108  J/(KG.K)  1500  1500  1500
    Fibrous Materials                    Completely Submerged Condition
    Pine shavings              -    -    Water status  7 days  DIN 53428  Volume%  3,0  2,3  2,0
    EPS      -    -             -        1 year      Volume%  5,0  4,0  3,5
    Polyurethane PIR  -  -             -    Water vapour permeability  DIN 53429  g/m².d  40  35  20
    Glass bubble      -    -    -    -    Vapour diffusion resistance  DIN 4108  1  20/50  30/70  40/100
                                coefficient (µ)
    Natural Cork  -    -    -        -    Vapour diffusion resistance  DIN 52615  1  30/70  40/100  -
    Cocos (Keeling)  -  -    -            coefficient
    Filter                          Flammability  DIN 4108  B1:  B2 ve B1  B2 ve B1  -
    Wood     -    -    -        -
                                        B1: self-extinguishing  B2:Normal


                          Duvarpanel Dolgusu EPS’nin Sayısal Genel Özellikleri
    Ek-2/Ç Döşemeler Dışındaki Yapı    Duvarpanel Dolgusu EPS’nin Sayısal Genel özellikleri
    Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları Teknik özellik    İlgili standart  Birim    EPS expanded polistiren
                       Yoğunluk *      DIN 53420  Kg /m³  15    20    30
   Malzemenin  Yanıcılık TS EN 13501-1 (2) Yapı malzemesi klasmanı  DIN 4102  -  B1    B1    B1
   Özelliği                Isı iletklenlik  Labor değeri  DIN 52612  W/mK  0,036-0,038  0,034-0,036  0,031-0,033
   Hiç Yanmaz    A1               Hesap değeri  DIN 4108  W/mK  0,040   0,040   0,035-0,040
                       %10 deformasyonda basınç  DIN 53421  N/mm²  0,07-0,12  0,12-0,16  0,18-0,26
   Zor Yanıcı    A2 - s1, d0     dayanımı
            B, C - s1, d0    %2den küçük deformasyonda  -   N/mm²  0,012-0,025  0,020-0,035  0,036-0,062
            A2 - s2, d0     basınç dayanımı    DIN 53427  N/mm²  0,09-0,12  0,12-0,15  0,19-0,22
                       Makaslama Dayanımı
   Zor Alevlenici  A2, B, C - s3 , d0  Bükülme Dayanımı   DIN 53423  N/mm²  0,16-0,21  0,25-0,30  0,42-0,50
            A2, B, B - s1, d1  Çekme Dayanımı    DIN 53430  N/mm²  0,15-0,23  0,25-0,32  0,37-0,52
            A2, B, B - s1, d2  E Modülü       -      N/mm²  0,6-1,25  1,0-1,75  1,8-3,1
   (En Az)      A2, B, C - s3, d2  Sıcaklığa göre Form Dayanımı
                       Kısa Süreli      DIN 53424  C°    100    100    100
   Normal Alevlenici D - s1, d0     Uzun süreli 5,000 N/m²  DIN 53424  C°   80-85   80-85   80-85
            D - s2, d0      Uzun süreli 20,000 N/m²  DIN 18164  C°  75-80   80-85   80-85
            D - s3, d0      Isısal Uzama Katsayısı  - DIN 4108  1/K  5-7.10-5  5-7.10-5  5-7.10-5
                                        J/(KG.K)
                                             1500
                                                  1500
                       Özgül Isı Kapasitesi
                                                       1500
            E          Tamamen Suya Batmış Durumda
            D - s1, d2      Su alma durumu  7 GÜN  DIN 53428  Hacmen %  3,0  2,3    2,0
            D - s2, d2            1 YIL         Hacmen %  5,0   4,0    3,5
            D - s3, d2      Su buhar gerçirgenliği  DIN 53429  g/m².d  40   35    20
   (En Az)      E - d2        Buhar difüzyon Direnç Katsayısı(µ)  DIN 4108  1  20/50  30/70  40/100
                       Buhar difüzyon Direnç Katsayısı  DIN 52615  1  30/70  40/100  -
   Kolay Alevlenici F          Yanıcılık       DIN 4108   B1:   B2 ve B1  B2 ve B1  -
                                  B1:kendiliğinden söner     B2:Normal

    [email protected]             www.duvarpanel.com            +90 392 365 1981 - 2
                               10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15