telefon

TürkçeEnglish

Alçı Panel Yapı – Alçı Panel Duvar

duvarpanelAlçı panel yapı münferit bir oda yapacak şekilde alanları bölme ve duvarların düz görünümünü elde etme olanağıdır. İşe conta macunu yönünden baktığımızda, alçı panel yapı kuru malzemeler ile inşa etmek anlamına  bürünüyor. Beton, duvar örme ve duvar sıvası gibi ıslak olarak tabir edilen yapı malzemelerine karşın alçı panel yapıda geçirilen çalışma süresi oldukça düşüktür. Bu tekniğin önemli avantajlarından biri de, iç kısım dizaynı maliyetinin düşük olmasıdır. Genelde alçıpan kartonpiyer ya da alçıpan sunta ile çalışılır. Bunlar temel konstrüksiyon üzerine monte edilir ve arkasından malalanır, kaplanır ya da sıva çekilir.

Temel konstrüksiyon duruma göre ahşap ya da metal destekli konstrüksiyondur. Sonuncu ise yatay montaj için UW­profillerinden ve dikey montaj için CW­profillerinden ibarettir.

Duvarların planını yapınız ve yaklaşık olarak ihtiyaç duyulacak malzemeleri hesaplayın›z. Genelde zemin ve tavanda kullanılan UW­profillerine oranla CW­profilleri daha sıklıkla kullanıldığında dolayı, CW­profillerine daha  çok ihtiyacınız olacaktır. Şayet bunlara ek olarak kapı takmak istiyorsanız, bir de kapı profiline ihtiyacınız olacaktır. Köşe alanlarında ya UW­profilleri ya da CW­profilleri ile çalışınız ya da özel profiller kullanınız. Bu  hususta uzman kişi size yardımcı olacaktır. Bir ip yardımıyla duvarınızın temel hattını belirleyiniz. Keçe yapımı kendiliğinden yapışan bağlantı kalafatı, ses yalıtım fonksiyonu görmektedir. Bunun üzerine birinci UW­ profilini döşeyiniz. Profilin kesimi fleksi ya da metal bir makas yardımıyla gerçekleşir. Metal makas ile ilk olarak yan kısımlarını kesiniz ve birkaç defa bükerek profili uzatınız.

Uygun dübel ve vida yardımıyla profili zemin ile birleştiriniz. Tavanyönlü profili takınız. Lehim ile dış kenarı tespit ediniz ve tespit ettiğiniz kısmı işaretleyiniz. Ayrıca profil altındaki kendiliğinden yapışan irtibat kalafatını da tavana yerleştiriniz. Vidalama işlemini yapmak için uygun bir yer belirleyiniz ve profili sıkıca vida ile tutturunuz. Dirsek katı kısmında CW­profilleri ile çalışınız. Uç profili yerleştiriniz. Diğer CW­profilleri aynı aralıklarla yerleştirilecektir.Konan aralıklar, malzeme ve levha kalınlığına bağlıdır. Bu çalışmaları yaparken de bir uzman kişiye danışınız. Alçıpan kartonpiyeri yataklarken çatı zemininizin ağır levhaları taşıyacak konumda olmasına da bilhassa dikkat ediniz. Ağırlığı taşıma kapasitesi hususunda emin değilseniz, bir inşaat mühendisinden yardım alınız ya da yükü birden fazla ştapel üzerine dağıtınız. Malzemelerden tasarruf ederek çalışabilmek için, levhaları nasıl döşeyeceğinizi düşününüz. Örneğin 2,60 m uzunluğunda levhalar döşenecekse, yarım bir levha ile başlanması ve destek kısmından ofset derz önerilir. Bu şekilde yukarı doğru çalışacaksınız. Alçıpan kartonpiyerlerden ölçüyü alınız. Metal ölçme aleti ile işaretleyiniz ve üste kalan beyaz karton tabakalarını maket bıçağı ile yontunuz. Alt kısımda bulunan kartonu da aynı şekilde yontunuz. Küçük kamalar yardımıyla aşağı doğru bir aralık sağlamış olacaksınız.

Bölme duvar kısmına inşaat vidalarını yerleştiriniz. Vidaları kesinlikle alçıpan kartonpiyerlere tutturmayın›z. Vidaları el baskınızı yavaş yavaş artırarak bir matkap yardımıyla metala geçiriniz. Vidaların çıkıntı oluşturmamasına dikkat ediniz. Şayet duvara elektro kurulum yapmayı tasarladıysanız, bu planınızı CW­profilinin H­kalıplı ıstampalar› ile gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için bu ıstampaları bükünüz. Delik açma matkabı ile prizler için yer açabilirsiniz. Ses yalıtımını ara kısımlara yerleştiriniz. Kalınlık profil enine bağlıdır. Bu hususta uzman bir kişiden yardım alınız. Daha öncesinde gerekli ölçümleri yaptıysanız, yerine oturacaktır.

6. Duvar Kaplaması

Estetiksiz bir duvarı yenilemenin en hızlı yolu, alçıpan kartonpiyer ile duvarın kaplanmasıdır. Duvarın taşıma kapasitesini denetleyiniz. Şayet gözenekli noktalar tespit ederseniz, bu noktaları iyice düzenleyiniz ve macun çekerek hazır duruma getiriniz. Zemin tabakanın kuru, toz ve yağdan arınm›fl olmasına dikkat ediniz. Yeterli taşıma kapasiteli ve donmaya karşı mukavemetli olmak zorundadır.
Uygun bir astar ile fazla kumlu olan zemin tabakaları ya da emmeözelliği bulunan duvar kağıdını işleyiniz. Üretici verilerini dikkate alarak alçıpan tutkal harcını karıştırınız. Bu tutkalı kesilen alçıpan kartonpiyerlerin arka kısmına parça parça dökünüz. Alçıpan kartonpiyeri yaklaşık 1 cm kama yüksekliğinde duvara yerleştiriniz ve iyice duvara basınız. Levhanın üzerine kauçuk bir çekiç ya da ayarlı gönye ile vurunuz. Bu şekilde diğer levhalara da vurunuz.

duvarpanel27. Macun Çekme ve Yontma

Vidaların iyice yerine oturup oturmadığını gözden geçiriniz. Conta macunu çok çabuk kuruyacağından dolayı, conta macununu kararken küçük kovalar kullanmaya özen gösteriniz. Çalışabileceğiniz kadar conta macunu karıştırınız. Üst yüzeyde toz adacıkları oluşmayıncaya kadar malzemeyi gevşek serpiniz. Yaklaşık 3 dakikalık çökme süresinden sonra macun el ile karıştırılabilecektir. Malayı ters çevirdiğinizde malzeme kaymıyorsa, istenilen kıvama geldi demektir. İlk macunu çekmeden önce inşaat vidalarının bulunduğu levha ve alan aralarındaki derzleri kapatınız. Kenar profilleri ile istenilen stabil köşeleri elde edeceksinizdir. Bunların gerekli uzunluğunu ayarlayınız, küçük öbekler halinde sabitleyiniz ve macun çekerek üstünü örtünüz. Sertleşme gerçekleştikten sonra olası macun bayırları kazınabilir. İkinci sürme işleminde daha ince bir kıvam kullanınız ve eşit uzunlukta sağa sola hareketlerle çalışınız.

Geriye kalan bayırları ve kabarıklıkları zımpara kağıdı ya da zımpara aleti ile yontunuz. Bu işlemi ne kadar ve nasıl yapacağınız tamamen size kalmış. Ancak ince duvar kağıtlarında ve narin sıvalarında tümseklerin daha sonra gözden geçirilebilir olmasına dikkat ediniz. Uygun dübel ve vida yardımıyla profili zemin ile birleştiriniz. Tavan yönlü profili takınız. Lehim ile dış kenarı tespit ediniz ve tespit ettiğiniz kısmı işaretleyiniz. Ayrıca profil altındaki kendiliğinden yapışan irtibat kalafatını da tavana yerleştiriniz. Vidalama işlemini yapmak için uygun bir yer belirleyiniz ve profili sıkıca vida ile tutturunuz. Dirsek katı kısmında CW­profilleri ile çalışınız.
Uç profili yerleştiriniz. Diğer CW­profilleri aynı aralıklarla yerleştirilecektir.Konan aralıklar, malzeme ve levha kalınlığına bağlıdır. Bu çalışmaları yaparken de bir uzman kişiye danışınız. Alçıpan kartonpiyeri yataklarken çatı zemininizin ağır levhaları taşıyacak konumda olmasına da bilhassa dikkat ediniz. Ağırlığı taşıma kapasitesi hususunda emin değilseniz, bir inşaat mühendisinden yardım alınız ya da yükü birden fazla ştapel üzerine dağıtınız. Malzemelerden tasarruf ederek çalışabilmek için, levhaları nasıl döşeyeceğinizi düşününüz. Örneğin 2,60 m uzunluğunda levhalar döşenecekse, yarım bir levha ile başlanması ve destek kısmından ofset derz önerilir. Bu şekilde yukarı doğru çalışacaksınız. Alçıpan kartonpiyerlerden ölçüyü alınız. Metal ölçme aleti ile işaretleyiniz ve üste kalan beyaz karton tabakalarını maket bıçağı ile yontunuz. Alt kısımda bulunan kartonu da aynı şekilde yontunuz.

Küçük kamalar yardımıyla aşağı doğru bir aralık sağlamış olacaksınız.
Bölme duvar kısmına inşaat vidalarını yerleştiriniz. Vidaları kesinlikle alçıpan kartonpiyerlere tutturmayın›z. Vidaları el baskınızı yavaş yavaş artırarak bir matkap yardımıyla metala geçiriniz. Vidaların çıkıntı oluşturmamasına dikkat ediniz. Şayet duvara elektro kurulum yapmayı tasarladıysanız, bu planınızı CW­profilinin H­kalıplı ıstampalar› ile gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için bu ıstampaları bükünüz. Delik açma matkabı ile prizler için yer açabilirsiniz. Ses yalıtımını ara kısımlara yerleştiriniz. Kalınlık profil enine bağlıdır. Bu hususta uzman bir kişiden yardım alınız. Daha öncesinde gerekli ölçümleri yaptıysanız, yerine oturacaktır.

4. Kartonpiyer Uygulaması

5. Kablo, Priz Yerleri Ses Yalıtımı Alçı panel yapı münferit bir oda yapacak şekilde alanları bölme ve duvarların düz görünümünü elde etme olanağıdır. İşe conta macunu yönünden baktığımızda, alçı panel yapı kuru  malzemeler ile inşa etmek anlamına bürünüyor. Beton, duvar örme ve duvar sıvası gibi ıslak olarak tabir edilen yapı malzemelerine karşın alçı panel yapıda geçirilen çalışma süresi oldukça düşüktür. Bu tekniğin önemli avantajlarından biri de, iç kısım dizaynı maliyetinin düşük olmasıdır. Genelde alçıpan kartonpiyer ya da alçıpan sunta ile çalışılır. Bunlar temel konstrüksiyon üzerine monte edilir ve arkasından malalanır, kaplanır ya da sıva çekilir.

kesilip-tasinabilen-panel-duvarlarTemel konstrüksiyon duruma göre ahşap ya da metal destekli konstrüksiyondur. Sonuncu ise yatay montaj için UW­profillerinden ve dikey montaj için CW­profillerinden ibarettir. Duvarların planını yapınız ve yaklaşık olarak ihtiyaç duyulacak malzemeleri hesaplayın›z. Genelde zemin ve tavanda kullanılan UW­profillerine oranla CW­profilleri daha sıklıkla kullanıldığında dolayı, CW­profillerine daha çok ihtiyacınız olacaktır. Şayet bunlara ek olarak kapı takmak istiyorsanız, bir de kapı profiline ihtiyacınız olacaktır. Köşe alanlarında ya UW­profilleri ya da CW­profilleri ile çalışınız ya da özel profiller kullanınız. Bu hususta uzman kişi size yardımcı olacaktır.

Bir ip yardımıyla duvarınızın temel hattını belirleyiniz. Keçe yapımı kendiliğinden yapışan bağlantı kalafatı, ses yalıtım fonksiyonu görmektedir. Bunun üzerine birinci UW­profilini döşeyiniz. Profilin kesimi fleksi ya da metal bir makas yardımıyla gerçekleşir. Metal makas ile ilk olarak yan kısımlarını kesiniz ve birkaç defa bükerek profili uzatınız.

Gypsum board panels plaster

drywalls

padded walls

wallpanel

eps sheets

panelwalls

panelwall prices

steel structures

walls

ready to walls

wood-panel walls

the walls are durable

fast wall installations

concrete panel walls

aerated concrete walls

light walls

insulated wallsKıbrıs Tüp Bebeğim

Girne Tüp Bebek Merkezi

Bicare Sigorta